Picture Module voor Exact Globe

Exact Globe leent zich uitstekend voor het onderhouden van het artikel bestand. Bijna alle kenmerken kunnen worden vastgelegd op de artikelkaart en in vrije velden. Een beperking hierbij is wel dat er in Exact Globe standaard per artikel maar één afbeelding kan worden gekoppeld. Daarnaast is het handmatig toevoegen van afbeeldingen tijdrovend en in sommige gevallen (bijvoorbeeld in assortimenten) niet mogelijk. De Picture Module biedt uitkomst!

De Picture Module bestaat uit twee componenten:

  • Handmatig onderhoud
    Functionaliteit om alledaags onderhoud te plegen; het toevoegen van één enkele afbeelding, het veranderen van de “hoofdafbeelding” etc.
  • Bulk onderhoud
    Functionaliteit om afbeeldingen in bulk te importeren; bijvoorbeeld bij aanvang van het onderhouden van afbeeldingen in Exact of bij nieuwe (jaarlijkse) collecties

Hoe werkt de Picture Module

Op de artikelstamkaart komt extra knop, waarmee gebruikers de afbeeldingen kunnen raadplegen en onderhouden. De Picture Module stelt je in staat om afbeeldingen uit een bepaalde map in bulk te uploaden naar Exact Globe. Daarbij dient de artikelcode gelijk te zijn aan, of onderdeel uit te maken van, de bestandsnaam.

 

Integratie met Magento

De Picture Module kan afbeeldingen koppelen aan de artikelstamkaart en assortimenten. Daarnaast is er de mogelijkheid om meerdere afbeeldingen te importeren in een tweede tabel. Met de Webshop Connector kunnen deze afbeeldingen worden geïmporteerd in een Magento webshop. Het onderhoud van alle afbeeldingen per product vindt dan dus niet meer in Magento plaats, maar binnen Exact Globe. Het is mogelijk om het aantal artikelen waaraan een plaatje mag worden gekoppeld te limiteren (b.v. koppel plaatjes uitsluitend aan artikelen zonder plaatje of uitsluitend aan artikelen in een bepaalde artikelengroep/assortiment); dit om foutieve koppelingen te voorkomen.

Investering:
Eenmalige aanschaf: € 1.800,00
Jaarlijks onderhoud: € 360,00
Consultancy: € 1.200,00
Benodigd: de SDK Client voor Exact Globe en voor het importeren in Magento de Webshop Connector voor Exact Globe

Picture Module voor Exact Globe video